Villa Alppi

19.01.2024

Villa Alppi on erityistason lastensuojeluyksikkö Valkeakoskella. Alpissa on 7 asiakaspaikkaa 12-17-vuotiaille lapsille. Villa Alpille voidaan sijoittaa lapsia, joilla on psyykkisiä ja neuropsykiatrisia haasteita. Alpin sijaitsee keskeisellä sijainnilla, josta on lyhyt matka kouluille ja harrastuksiin. 

Alpissa kasvatustyö perustuu lapsen aitoon kohtaamiseen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työskentelyyn. Henkilöstö antaa huolenpitoa, turvallisuutta, ymmärrystä, keskustelu- ja kuuntelutukea, lohtua, selkeät rajat sekä välittävät aikuiset. Työskentelyssä korostuvat rehellisyys, luottamus, tasa-arvoisuus sekä toisten kunnioittaminen. Arki Alpissa etenee lasten tilanne vakauttaen, itsetuntoa vahvistaen sekä lasten yksilöllisten vahvuuksien esiin tuoden.

Yksikössä hoitoa ja kasvatusta määrittää vahva omaohjaajuus ja vuorovaikutussuhde aikuisten ja lasten välillä. Selkeä ja suunnitelmallinen viikko-ohjelma tukee kasvatustyötä sekä auttaa lasta hahmottamaan hänen omaa arkeaan.

Villa Alppi on toiminnallinen yksikkö. Yksikössä henkilöstö liikkuu ja viettää aikaa lasten kanssa. Alpissa uskotaan siihen, että yhdessä liikkumalla toisten kanssa opimme ottamaan muut huomioon ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Yhdessä tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista riemuitseminen sekä muiden huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Yksikössä pyritään siihen, että jokaiselle lapselle löytyisi mieluisa harrastus ja ennen yksikköön tuloa aloitettuja harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Alpissa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja arki on lapsilähtöistä.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT

Timo Seppäkoski, yksikönjohtaja
puh. 050 478 0620
timo.seppakoski(at)nauha.fi

Villa Alppi
Alppikatu 2, 37600 Valkeakoski
Ohjaajat (24/7) puh. 050 548 9272 

Vastaava ohjaaja Sari Mäki
puh. 0505489155, sari.maki(at)nauha.fiOMAVALVONTASUUNNITELMA