Villa Junior

07.04.2021

Villa Junior on Parkkuun kylässä Ylöjärvellä sijaitseva 7-paikkainen erityistason lastensuojeluyksikkö. Villa Junior tuottaa kuntoutuspalveluja 13-17 vuotiaille lapsille, joilla on haasteita päihteidenkäyttöön liittyen. Lapset ohjautuvat Villa Junioriin kiireellisesti sijoitettuina tai huostaanotettuina. Avohuollon sijoitus on myös mahdollinen lapsen tilanteen niin salliessa.

Villa Juniorissa arki muodostuu strukturoidusta päivä- ja viikko-ohjelmasta, jossa on erilaisia kokonaisvaltaista kuntoutumista tukevia ryhmätoimintoja, liikuntaa ja arjen taitojen harjoittelua sekä aikaa yksilökeskusteluihin ja koulunkäyntiin. Lapsen arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus, aikuisten turvallinen läsnäolo ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä periaatteitamme. Lasten osallisuus niin arjen toiminnoissa kuin omissa asioissaan on meille tärkeää. Yhtenä keskeisenä työmenetelmänä Villa Juniorissa on yhteisöllisyys, jolloin lapsilla on mahdollisuus myös vahvaan vertaistukeen. Arjessa ryhmätoimintojen rinnalla tasavertaisena kulkee yksilötyöskentely lasten kanssa. Jokaisella lapsella on omaohjaajatyöpari, jonka päävastuulla yksilötyöskentely ja lapsen hoito sekä perhetyö ovat. Villa Juniorissa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden lapselle tärkeiden hoito- ja yhteistyötahojen kanssa.

Villa Juniorissa on oma liikuntasali, josta löytyy mm. kuntosalilaitteita, voimailuköydet, pingispöytä ja biljardipöytä. Villa Juniorin työntekijöillä on Green Care -osaamista ja työskentelyssä käytetään luonto- ja eläinavusteisuuden menetelmiä. Villa Juniorissa on mahdollisuus yksilölliseen ja tavoitteelliseen ratsastusterapiajaksoon päihdekuntoutuksen tukena. Ratsastusterapiasta vastaa koulutettu ratsastusterapeutti-SRT ®. Ratsastusterapiajakson tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen, vanhempien, sosiaalityöntekijän ja mahdollisen nuorisopsykiatrisen hoitotahon kanssa. 

Villa Juniorin työntekijöillä on Green Care -osaamista ja työskentelyssä käytetään luonto- ja eläinavusteisuuden menetelmiä.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT

Hanna Oikarainen, yksikönjohtaja
puh. 050 445 0467
hanna.oikarainen(at)nauha.fi

Villa Junior
Parkkuuntie 209, 34320 Parkkuu.
P. 050 359 9690 ohjaajat
villajunior(at)nauha.fi