Villa Junior Iittala

19.01.2024

Villa Junior 3 on kaksiosastoinen lastensuojeluyksikkö Iittalassa, Kanta-Hämeessä. Villa Junior 3:ssa työskentelee yhteensä 20 lastensuojelun ammattilaista, sosionomeja, sairaanhoitajia sekä yhteisöpedagogi ja lähihoitajia. Villa Junior 3:ssa työskennellään yhteisökuntoutuksen ja toiminnallisuuden kautta päihteillä oireilevien 13-17 -vuotiaiden lasten kanssa. Yhteisökuntoutuksen perustana on strukturoitu viikko-ohjelma, jonka sisältöön lapset voivat itse vaikuttaa yhteisökokousten kautta. Villa Junior 3:sta tuetaan koulussa käymistä sekä opiskelua, jotka voidaan sisällyttää lapsen henkilökohtaiseen viikko-ohjelmaan.

Arvi-osasto on viisipaikkainen vaativan tason vastaanotto ja kartoitusosasto, jonne tullaan kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna, sosiaalityöntekijän päätöksellä. Arvi-osaston toiminta-ajatus on luoda turvallinen sekä vuorovaikutteinen suhde aikuiseen työntekijään. Työskentelyllä pyritään auttamaan lasta hahmottamaan sekä ymmärtämään kuinka omalla toiminnallaan voi päästä irti päihteiden käytöstä. Kuntouttava työote on osa Arvin työskentelyä.

Kunto-osasto on seitsemänpaikkainen erityistason kuntouttava osasto, jossa toimitaan yhteisöllisesti. Kuntoutus perustuu lääkkeettömyyteen, yhdessä toimiseen arjessa, lapsen oikeuksien kunnioittamiseen, vahvaan arjen työtä ohjaavaan kuntoutusajatteluun sekä vuorovaikutukseen niin lapsen, sosiaalityöntekijän kuin perheenkin kanssa. Kunto-osastolla jatketaan jo Arvilla aloitettua yhteisöllistä tapaa työskennellä ja samalla syvennytään henkilökohtaiseen kuntoutukseen ja siinä oleviin mahdollisuuksiin.

Yhteisökuntoutuksen perustana on strukturoitu viikko-ohjelma, jonka sisältöön lapset voivat itse vaikuttaa yhteisökokousten kautta.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT

Hanne Heinänen, yksikönjohtaja
puh. 050 478 0474
hanne.heinanen(at)nauha.fi

Villa Junior 3
Norstedintie 6, 14500 Iittala
Ohjaajat Arvi-osasto (24/7) puh. 050 340 4456 
Vastaava ohjaaja (sijainen) Pinja Reinikainen puh. 050 308 8913
Ohjaajat Kunto-osasto (24/7) puh. 050 413 6416 
Vastaava ohjaaja Julia Mäenpää puh. 050 478 2772