Villa Junior Kuru

19.01.2024

Villa Junior on Ylöjärvellä Kurun kyläkeskuksessa sijaitseva 5-paikkainen vaativan tason lastensuojeluyksikkö. Villa Junior tuottaa sijaishuollon palveluja 13-17 vuotiaille lapsille, joilla on haasteita päihteidenkäyttöön, mielenterveyteen ja käytökseen liittyen. Lapset ohjautuvat Villa Junioriin kiireellisesti sijoitettuina tai huostaanotettuina. Avohuollon sijoitus on myös mahdollinen lapsen tilanteen niin salliessa.

Villa Juniorissa arki muodostuu strukturoidusta päivä- ja viikko-ohjelmasta, jossa on erilaisia kokonaisvaltaista kuntoutumista tukevia ryhmätoimintoja, liikuntaa ja arjen taitojen harjoittelua sekä aikaa yksilökeskusteluihin ja koulunkäyntiin. Lapsen arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus, aikuisten turvallinen läsnäolo ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä periaatteitamme. Lasten osallisuus niin arjen toiminnoissa kuin omissa asioissaan on meille tärkeää. Yhtenä keskeisenä työmenetelmänä Villa Juniorissa on yhteisöllisyys, jolloin lapsilla on mahdollisuus myös vahvaan vertaistukeen. Arjessa ryhmätoimintojen rinnalla tasavertaisena kulkee yksilötyöskentely lasten kanssa. Jokaisella lapsella on omaohjaajatyöpari, jonka päävastuulla yksilötyöskentely ja lapsen hoito sekä perhetyö ovat. Villa Juniorissa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen perheen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden lapselle tärkeiden hoito- ja yhteistyötahojen kanssa.

Villa Juniorin henkilökunnalla on erityisosaamista mielenterveys- ja päihdetyöstä. Villa Juniorissa työskentelyssä käytetään luonto- ja eläinavusteisuuden menetelmiä ja yksikössä vierailee koiria.

Villa Juniorissa on mahdollisuus yksilölliseen ja tavoitteelliseen ratsastusterapiajaksoon päihdekuntoutuksen tukena. Ratsastusterapiasta vastaa koulutettu ratsastusterapeutti-SRT ®. Ratsastusterapiajakson tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen, vanhempien, sosiaalityöntekijän ja mahdollisen nuorisopsykiatrisen hoitotahon kanssa.

Villa Juniorissa on mahdollisuus yksilölliseen ja tavoitteelliseen ratsastusterapiajaksoon päihdekuntoutuksen tukena.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT

Hanna Oikarainen, yksikönjohtaja
puh. 050 445 0467
hanna.oikarainen(at)nauha.fi

Villa Junior
Virastotie 12, 34300 Kuru.
Ohjaajat (24/7) puh. 050 359 9690 
villajunior(at)nauha.fi

OMAVALVONTASUUNNITELMA

VERTAISARVIOINTIPALAUTE