Villa Keikyä

19.01.2024

Villa Keikyä on Sastamalan Keikyässä sijaitseva 5-paikkainen vaativan tason lastensuojeluyksikkö, joka tuottaa pysäytys, arviointi- ja kuntoutuspalveluja päihteitä käyttäville 13-17-vuotiaille lapsille. Lapset ohjautuvat Villa Keikyään pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuina tai huostaanotettuina, mutta myös avohuollon sijoitus on mahdollinen lapsen tilanteen sen salliessa.

Villa Keikyän toiminta on avointa, läpinäkyvää ja työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, muiden lapsen kannalta tärkeiden yhteistyöverkostojen sekä lapsen perheen kanssa. Toiminta perustuu ajatukseen, jossa lapselle tarjotaan turvallinen ympäristö ja hyvä arki. Hyvää arkea tukee ja rytmittää strukturoitu viikko-ohjelma, johon on varattu riittävästi aikaa myös koulunkäyntiin ja yksilökeskusteluihin. Villa Keikyässä mahdollistetaan turvallinen irtaantuminen päihteistä kunkin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Arjessa käytetään yhtenä keskeisenä työmenetelmänä yhteisöllisyyttä, jolloin lapsilla on mahdollisuus myös vahvaan vertaistukeen. Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaajatyöpari, joka on päävastuussa lapsen hoidosta.

Työntekijät elävät ja jakavat lasten kanssa yhteistä arkea ja luovat näin pohjaa luottamukselliselle suhteelle. Toiminnan tavoitteena on kartoittaa lapsen kokonaistilanne, katkaista päihteiden käyttö ja luoda hänelle sopiva jatkopolku tarvittavine tukitoimineen takaisin kotiin, itsenäistymiseen omaan asuntoon tai muuhun lapsen tarpeita vastaavaan palveluun.

Villa Keikyässä asiakkaat kohdataan arvostavasti ja yksilöllisesti. Lapsia osallistetaan kaikissa arjen toiminnoissa sekä heidän omassa asiassaan. Hoito- ja kasvatustilanteissa huomioidaan molemminpuolinen kunnioitus; lapsia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Luottamus ja sen rakentaminen on merkittävä arvo kaikessa toiminnassa.

Villa Keikyän toiminta on avointa, läpinäkyvää ja työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, muiden lapsen kannalta tärkeiden yhteistyöverkostojen sekä lapsen perheen kanssa.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT

Anna Wiss-Forsten, yksikönjohtaja
puh. 050 535 5385
anna.wiss-forsten(at)nauha.fi

Keltintie 39
32730 Sastamala
Ohjaajat (24/7) puh. 050 478 3471
keikya.yhteinen(at)nauha.fi


OMAVALVONTASUUNNITELMA

VERTAISARVIOINTIPALAUTE