Villa Kultala

12.04.2023

Villa Kultalassa on 7 asiakaspaikkaa 7-17-vuotiaille lapsille. Villa Kultalaan voidaan sijoittaa lapsia, joilla on neuropsykiatrisia oireita, psyykkisiä haasteita tai käytöshäiriötä. Yksikkö sijaitsee rauhallisella maalaisasutusalueella, joka on virikkeellinen ja mahdollistaa toiminnallista lastensuojelutyötä kodinomaisessa ympäristössä.

Villa Kultalan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, uskomme, että jokaisessa lapsessa on hyviä ja erilaisia voimavaroja. Arki etenee lasten itsetuntoa vahvistaen ja yksilölliset vahvuudet esiin tuoden. Henkilökunta antaa huolenpidon ja turvallisuuden lisäksi myös ymmärrystä, keskustelu- ja kuuntelutukea, syliä ja lohtua, selkeät rajat sekä välittävät aikuiset. Villa Kultalan kasvatustyö perustuu lapsen aitoon kohtaamiseen. Työssä korostuvat rehellisyys, luottamus, tasa-arvoisuus ja toisten kunnioittaminen. Lastensuojelutyön tukena on kaikissa toiminnoissa kuntouttava näkökulma.

Yksikössä hoitoa ja kasvatusta määrittää vahva omaohjaajuus ja vuorovaikutussuhde aikuisten ja lasten välillä. Selkeä ja suunnitelmallinen viikko-ohjelma tukee kasvatustyötä sekä auttaa lasta hahmottamaan hänen omaa arkeaan. Kultalassa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja arki on lapsilähtöistä.

Villa Kultala on toiminnallinen yksikkö. Yksikössä henkilöstö liikkuu ja viettää aikaa lasten kanssa. Kultalassa uskotaan siihen, että yhdessä  tekemällä opimme ottamaan muut huomioon ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Yhdessä tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista riemuitseminen sekä muiden huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan.  Yksikössä mahdollistetaan, että jokaiselle lapselle löytyisi mieluisa harrastus ja ennen yksikköön tuloa aloitettuja harrastuksia tuetaan.

Yksikön kiinteistöllä on skeittiramppi, 4-väyläinen frisbeegolfrata, keinut ja mahdollisuus pelata koripalloa. Laaja kiinteistö sopeutuu monenlaisiin pihaleikkeihin ja peleihin. Yksikön lähellä on myös kuntosali ja liikuntahalli, jossa Villa Kultalalla on oma vakituinen liikuntavuoro. Jalasjärvellä on hyvät talviliikuntamahdollisuudet mm. Kiuaskallion laskettelukeskus.

.

Villa Kultalan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, koska jokaisessa lapsessa on hyviä ja erilaisia voimavaroja.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT
Pekka Kujanpää, yksikönjohtaja  
puh. 050 442 0272 
pekka.kujanpaa(at)nauha.fi

Villa Kultala
Palomäentie 19, 61720 Jalasjärvi 
Ohjaajat (24/7) puh. 050 321 2772
Vastaava ohjaaja Sari Mäki
puh. 050 5267739, sari.maki(at)nauha.fi