Villa Kultala

10.03.2021

Villa Kultalassa on 7 asiakaspaikkaa 7-17-vuotiaille lapsille. Villa Kultalaan voidaan sijoittaa lapsia, joilla on neuropsykiatrisia oireita, psyykkisiä haasteita, sosiaalista sopeutumattomuutta tai esimerkiksi peliriippuvuutta. Yksikkö sijaitsee rauhallisella maalaisasutusalueella, joka on virikkeellinen ja mahdollistaa toiminnallista lastensuojelutyötä kodinomaisessa ympäristössä, kaiken ikäisten lapsien kanssa. Tavoitteena on luoda ja toteuttaa entistä kokonaisvaltaisempaa lastensuojelun sijaishuoltoa.

Villa Kultalan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, koska jokaisessa lapsessa on hyviä ja erilaisia voimavaroja. Arki etenee lasten itsetuntoa vahvistaen ja yksilölliset vahvuudet esiin tuoden. Henkilökunta antaa huolenpidon ja turvallisuuden lisäksi myös ymmärrystä, keskustelu- ja kuuntelutukea, syliä ja lohtua, selkeät rajat sekä välittävät aikuiset. Villa Kultalan kasvatustyö perustuu lapsen aitoon kohtaamiseen. Työssä korostuvat rehellisyys, luottamus, tasa-arvoisuus ja toisten kunnioittaminen. Lastensuojelutyön tukena on kaikissa toiminnoissa psykiatrinen, kuntouttava näkökulma.

Yksikössä hoitoa ja kasvatusta määrittää vahva omaohjaajuus ja vuorovaikutussuhde aikuisten ja lasten välillä. Selkeä ja suunnitelmallinen viikko-ohjelma tukee kasvatustyötä sekä auttaa lasta hahmottamaan hänen omaa arkeaan.

Villa Kultala on toiminnallinen yksikkö. Yksikössä henkilöstö liikkuu ja viettää aikaa lasten kanssa. Kultalassa uskotaan siihen, että yhdessä liikkumalla toisten kanssa opimme ottamaan muut huomioon ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Yhdessä tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yhteisistä kokemuksista riemuitseminen sekä muiden huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kasvun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Yksikössä pyritään siihen, että jokaiselle lapselle löytyisi mieluisa harrastus ja ennen yksikköön tuloa aloitettuja harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Villassa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja arki on lapsilähtöistä.

Yksikön kiinteistöllä on skeittiramppi, 4-väyläinen frisbeegolfrata ja keinut. Laaja kiinteistö sopeutuu monenlaisiin pihaleikkeihin ja peleihin.

.

Villa Kultalan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, koska jokaisessa lapsessa on hyviä ja erilaisia voimavaroja.

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT
Pekka Kujanpää, yksikönjohtaja  
puh. 050 442 0272 
pekka.kujanpaa(at)nauha.fi

Villa Kultala
Palomäentie 19, 61720 Jalasjärvi 
Ohjaajat (24/7) puh. 050 321 2772
Vastaava ohjaaja Sari Mäki
puh. 050 5267739, sari.maki(at)nauha.fi