Steppi-hanke

Euroopan sosiaalirahasto suomi Vipuvoimaa EU:ltaHoiva

Laadukasta hävikkiruokaa, kiinteistöhuoltoa ja kirpputoritoimintaa matalan kynnyksen työtoiminnassa.

Steppi-hanke on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville huume- ja asumispalveluiden, leipäjonojen ja rikosseuraamuslaitoksen asiakkaille. Tavoitteena on löytää ratkaisuja heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn lisäämiseksi.

Hankkeessa järjestetään matalan kynnyksen työtoimintaa, joka liittyy hävikkielintarvikkeiden hyödyntämiseen. Työtoiminnan tehtävät liittyvät hävikkielintarvikkeiden hankkimiseen, keittiö- ja ruokalatyöhön, kirpputoritoimintaan ja kiinteistöhuoltoon, kuten siivoukseen. Toimintaan osallistujat saavat työtoimintapäivinä terveyttä edistävän ilmaisen lämpimän aterian.
Hankkeessa hyödynnetään palveluohjausta sekä päihde- ja asumispalveluiden kuntouttavaa työotetta ja osaamista. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. STEPPI edistää sosiaalisen ja kulttuurisen sekä ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisääntymistä Tampereella.

Tavoitteena parantunut työ- ja toimintakyky

Hankkeen päätavoitteena on vaikeasti työllistyvien erityisryhmien parantunut työ- tai toimintakyky.

Osatavoitteita ovat:

  • Kestävään kehitykseen perustuvan matalan kynnyksen työtoiminnan kehittäminen niin, että sieltä löytyy polkuja opiskelu- ja työelämään.
  • Vaikeasti työllistyvien osallisuuden, toiminta-, opiskelu- ja työkyvyn koheneminen sekä koulutus ja työllistymispoluille eteneminen.
  • Kestävään kehitykseen perustuvan toimintamallin kuvaaminen, juurruttaminen ja levittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteistyössä: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Abnoy Oy, ViaDia Pirkanmaa ry, Vapaakirkon diakoniajärjestö, Rikosseuraamuslaitos RISE Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Tampereen aikuiskoulutussäätiön Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Steppi-hanke käynnistyi 1.3.2017 ja sitä hallinnoi Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja osatoteuttajana on Abnoy Oy. ViaDia Pirkanmaa ry ja Tampereen vapaakirkkoseurakunta tarjoavat hankkeelle tilat ja puitteet työtoiminnalle. Lisäksi hankkeessa on useita paikallisia yhteistyökumppaneita. Kolmivuotinen hanke toteutetaan 2017–2020. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto 1.3.2017-29.2.2020.

Marja Palkonen
Työvalmentaja ja projektipäällikkö
marja.palkonen@hoiva.fi
050 575 7504

Liisa Lenkkeri
Työvalmentaja Abnoy Oy
liisa.lenkkeri@nauha.fi
050 309 0376
Puutarhakatu 17
33210 Tampere

Pirjetta Salomäki
Hankekoordinaattori
pirjetta.salomaki@hdl.fi
+358503106466